Překladatelka v Itálii
vlajka Itálie    česká vlajka

Ceny pro italský jazyk
překlady, tlumočení a výuka

Překlady

Cena za překlad je účtována v normostranách a pohybuje se od 290,-Kč za normostranu (1500 úhozů bez mezer). Závisí na rozsahu, formátu souboru, druhu textu a grafické úpravě. Cena vychází z počtu úhozů cílového (přeloženého) textu. Po předání vzorku textu a upřesnění rozsahu Vám sdělím návrh ceny obratem.

Tlumočení

Cena tlumočení se pohybuje od 600,-Kč za hodinu. Závisí na délce, náročnosti a prostředí tlumočení. Cena tlumočení je sjednávána dohodou.

Výuka

Cena výuky se pohybuje od 300,-Kč za vyučovací hodinu (45 minut). Závisí na místě výuky, denní době, vzdálenosti dojíždění, počtu žáků ve skupině, úrovni znalostí žáků.


Spolupracuji s Překlady s.r.o.