Překladatelka v Itálii
vlajka Itálie    česká vlajka

Překlady italština

Italština - nabízím profesionální obousměrné překlady a tlumočení. Služby pro firmy, instituce a další subjekty spolupracující s Itálií – servisní služby pro italské firmy a podnikatele v České republice – vyhledávání obchodních kontaktů, korektury a stylistické úpravy textů, marketingové služby, tlumočnický doprovod a asistence cizincům, zprostředkování ubytování v Itálii i v Česku, delegátské a průvodcovské služby pro cestovní kanceláře apod. Specializace na překladatelství a tlumočnictví v oborech: systémy kvality, životní prostředí, obchod, technologie, stavebnictví, architektura a průmysl. Zajišťuji soudní ověření překladů dokumentů. Výuka italštiny pro firmy i jednotlivce, vedení kurzů, individuální výuka, konverzace. Praxe více než 15 let v oboru, každoroční půlroční pobyt v Itálii.

Překladatelské služby

 • Překlady z italského do českého jazyka
 • Překlady z českého do italského jazyka s následnou korekturou, kterou provádí rodilý mluvčí
 • Dodání překladu v různých formátech souborů: v tištěné formě nebo elektronicky
 • Překlady náročných textů podporované počítačem (program Trados)
 • Překlady technických textů (manuály, technická a výrobní dokumentace, návody, normy a certifikace, bezpečnostní listy, zkušební protokoly)
 • Překlady prezentačních textů (katalogy, webové stránky, letáky, průvodci, GPS navigace, brožury, firemní prezentace)
 • Překlady úředních listin a soudní ověření překladu (vysvědčení, rodné listy, oddací a úmrtní listy, technické průkazy, osvědčení, potvrzení atd.)
 • Překlady korespondence (dopisy, obchodní i odborná korespondence)
 • Korektury přeložených textů z italštiny do češtiny
 • Korektury přeložených textů z češtiny do italštiny rodilým mluvčím
 • Zajišťuji soudní ověření překladů jak pro dokumenty určené pro české úřady, tak pro dokumenty pro italské úřady
 • Samozřejmostí je zachování mlčenlivosti o všech skutečnostech, týkajících se překladu

Tlumočnické služby

 • Tlumočení při česko-italských jednáních (obchodní schůzky, veletrhy, kulturní představení, osobní schůzky, telekonference)
 • Odborné semináře a školení
 • Instalace strojů a zařízení
 • Komunikace s obchodními partnery
 • Asistence italským občanům při jednání s českými úřady
 • Asistence při pracovním pobytu či dovolené
 • Organizace schůzek a rezervace ubytování či restaurací
 • Asistence při vyhledání a zprostředkování ubytování v Itálii

Výuka italštiny

 • Výuka italského jazyka pro organizace i soukromé osoby v Olomouci
 • Vedení kurzů pro skupiny i jednotlivce na různých úrovních
 • Konverzace v italském jazyce
 • Termíny dohodou, výuka v dopoledních i odpoledních hodinách
 • On-line výuka
 • Výuka komunikativním a odlehčeným způsobem
 • Individuální a přátelský přístup ke studentům

 

Těším se na spolupráci s Vámi,

Michaela Spívalová


Spolupracuji s Překlady s.r.o.